Illustration ხელის მომწერნი

ურბანულ ზონაში კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში ან გავიმარჯვებთ ან დავმარცხდებით. ევროპის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ქალაქებში ცხოვრობს და მუშაობს. ევროკავშირში გამოყენებული ენერგიის დაახლოებით 80%-ს მოიხმარს. ევროკავშირის გარეთ მყოფი ქვეყნებიც მსგავს ციფრებს უახლოვდებიან და იმავე პრობლემების წინაშე დგანან. ადგილობრივი ხელისუფლება მოქალაქეებთან ყველაზე ახლოს მდგომი ადმინისტრაციული დონეა და ამიტომ ყველაზე უფრო მას შეეფერება ამ პრობლემებზე გულდასმით მუშაობა. მართლაც, სულ უფრო მეტი ქალაქი იღებს გადაწყვეტილებას, მონაწილეობა მიიღოს ამ პრობლემის გადაჭრაში, რაზეც მეტყველებს მერების შეთანხმების ხელის მომწერთა რაოდენობის უწყვეტი ზრდა.

ხელმომწერები სხვადასხვა სიდიდის ქალაქები არიან, დაწყებული პატარა დაბებიდან, დამთავრებული ისეთი დიდი ქალაქებით, როგორიცაა თბილისი, კიევი, ლონდონი თუ პარიზი. ხელმოწერიდან ერთი წლის განმავლობაში შეთანხმების მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, 2020 წლისათვის CO2-ის ემისიის მინიმუმ 20%-ით შემცირების მიზნით თავიანთ ტერიტორიებზე განახორციელონ მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმები.

იმ ქალაქების სია, რომლებსაც ხელი აქვთ მოწერილი შეთანხმებაზე, წარმოდგენილია ქვემოთ და აქ (PDF ფორმატში).

Ruvo del Monte

Цель сокращения выбросов СО2 к 2020 году

Подписант

Мэр (или эквивалентная должность): DONATO CARMINE ROMANO
მოსახლეობა: 1,122 მაცხოვრებლები
Веб-сайт: http://www.comune.ruvodelmonte.pz.it

Статус Соглашения

Дата вступления: 9 მარტი 2015
Status 2

Контакт

Главный контакт: DONATO CARMINE ROMANO
Должность: MAYOR

შეთანხმების კოორდინატორები

შეთანხმების კოორდინატორები ქვეყნები ხელისმომწერები
Province of PotenzaItaly64
Обновлен: 17 დეკემბერი 2017
Условия предоставления информации (disclaimer):
Полная ответственность за содержание данного сайта лежит на Восточном Офисе Конвенции мэров. Точка зрения, представленная здесь, может отличаться от принятой в Европейском Союзе. Европейская комиссия не несет ответственности за использование информации, содержащейся на этом сайте.
Twitter
მონაცემთა გაცვლა
მობილურის მეშვეობით
Facebook
გახდით შეთანხმების
ვებგვერდის თაყვანისმცემელი
Newsletter
ყოველთვიური საინფორმაციო
ბიულეტენის გამოწერა
Rss
სიახლეების რეალურ
დროში მისაღებად
ევროკომისიის ევროკომისიის. მერების შეთანხმების ოფისების მიერ კოორდინირებული ვებგვერდი.
სიახლეები | პროგრამა | საიტის რუკა | Rss დახმარება | ვებგვერდის შემქმნელები | იურიდიული საკითხები