Illustration შეთანხმების კოორდინატორები

დღესდღეობით შეთანხმების კოორდინატორები არიან სახელმწიფო ადმინისტრაციები, რომლებიც სტრატეგიულ, ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას აღმოუჩენენ მერების შეთანხმების ხელის მომწერ მუნიციპალიტეტებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ საკმარისი კვალიფიკაცია და/ან რესურსები საჭირო მოთხოვნების შესასრულებლად.

ფინანსური დახმარების გარდა, შეთანხმების კოორდინატორები, როგორც წესი, ხელმომწერ მხარეებს ეხმარებიან CO2-ის ემისიის ინვენტარიზაციის ჩატარებასა და თავიანთი მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში.

არსებობს შეთანხმების კოორდინატორების ორი ტიპი:

 • ნაციონალური კოორდინატორები: ცენტრალური სახელმწიფო დაწესებულებები, როგორიცაა ენერგეტიკის სახელმწიფო სააგენტოები და/ან სამინისტროები
 • ტერიტორიული კოორდინატორები: დეცენტრალიზებული ხელისუფლება, როგორიცაა რეგიონები, მხარეები ან ადგილობრივი თვითმმართველობების ჯგუფები

ნაციონალური და ტერიტორიული კოორდინატორები ევროკომისიის მიერ მერების შეთანხმების ოფისის ძირითად მეკავშირეებად ითვლებიან, რადგანაც ისინი გადამწყვეტ როლს ასრულებენ თავიანთ ტერიტორიებზე ადგილობრივ მთავრობებთან ურთიერთობაში და ხელის მომწერი მხარეებისათვის მათი ვალდებულებების შესასრულებლად საჭირო ტექნიკური, ფინანსური, ადმინისტრაციული და პოლიტიკური მხარდაჭერის აღმოჩენაში.

ამჟამინდელი სია წარმოდგენილია ქვემოთ და აქ (PDF ფორმატში).

შეთანხმების კოორდინატორების ჩამონათვალი:

Province of Potenza

Профиль

President:Nicola Valluzzi
Страна: Italy
Веб-сайт: http://www.provincia.potenza.it

Контакт

Главный контакт: Alessandro Attolico
Должность: Executive Director of the Territorial Planning and Environment Dept.
Электронная почта : alessandro.attolico@provinciapotenza.it
Телефон: +390971417290

Стратегия

Fare meglio con meno e uscire dalla crisi  è possibile investendo nella green economy. I Paes possono costituire, per la prima volta,  “parchi progetti green” pronti per essere finanziati con il ciclo di risorse comunitarie 2014-2020. Su tali pacchetti di progetti, inoltre, che rappresentano un esempio di programmazione dal basso e di lungo periodo, indispensabile per  stabilire obiettivi chiari e misurabili nel tempo, si può riqualificare la spesa pubblica e utilizzare una parte delle royalty, con lo scopo di concretizzare quella transizione dalla seconda alla terza rivoluzione industriale rispetto alla quale la Basilicata può essere un laboratorio ideale. In tale ottica la proposta  della Provincia 'Abitare Basilicata'  punta in sintesi ad una  detassazione edilizia legata ad investimenti in efficientamento energetico e alla costituzione di  una sorta di conto energia regionale, i cui vantaggi sarebbero il sostegno agli obiettivi “Clima energia 20 20 20” e la riduzione delle bollette e delle tasse per i lucani, oltre all’aumento degli investimenti per il sistema produttivo locale e alla creazione di opportunità occupazionali per artigiani, imprese e giovani professionisti.

Поддержка, предоставляемая подписантам

  Рекламировать присоединение к Соглашению
  • Распространение информации о Соглашении мэров (тематические листовки, брошюры и т.п.)
  • Адаптация / перевод материалов Соглашения в соответствии с национальной/региональной спецификой или разработка специальной публикации Соглашения
  • Организация событий
  Обеспечить техническую поддержку при разработкк ИБВ/ПДУЭ и имплементации ПДУЭ
  • Энергетические компании, выполняющие техподдержку
  Защищать интересы Соглашения с целью ускорить процесс присоединения к инициативе и внедрения ее требований
  • Организация встреч с ключевыми заинтересованными лицами (представители национального правительства, частный и банковский сектор)
  • Действия по продвижению Соглашения мэров
  Местные Дни Энергии
  • Организация территориальных Дней Энергии

  Документы

  Название Размер ენა
  Commitment Statement 2.6 Moenpdf
  Criteri e metodi per la redazione dei SEAP 2.92 Moitpdf

  Поддерживаемые Подписанты

  Signatories მოსახლეობა შეთანხმებასთან მიერთება სტატუსი
  Abriola, IT1,61728 ნოე 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Acerenza, IT2,62329 აპრ 2013ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Albano di Lucania, IT1,50227 ნოე 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Anzi, IT1,81131 აგვ 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Avigliano, IT11,86316 სექ 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  BALVANO, IT1,85412 იან 2015შეთანხმებასთან მიერთება
  Banzi, IT1,46530 აპრ 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Baragiano, IT2,67124 ივლ 2013შეთანხმებასთან მიერთება
  Barile, IT3,01828 დეკ 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Bella, IT5,331 8 აგვ 2013ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Brienza, IT4,205 6 ნოე 2014ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Calvello, IT2,212 6 ივნ 2010ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Campomaggiore, IT87421 ივნ 2013ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Cancellara, IT1,46326 თებ 2015ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Carbone, IT70229 ნოე 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Castelgrande, IT1,05829 ოქტ 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Castelluccio Inferiore, IT2,203 6 აპრ 2013ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Castelmezzano, IT87420 აპრ 2012შეთანხმებასთან მიერთება
  Castelsaraceno, IT1,49728 ივნ 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Cersosimo, IT73427 აპრ 2013შეთანხმებასთან მიერთება
  Chiaromonte, IT2,01516 სექ 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  COMUNE DI RAPONE, IT99031 მარ 2017შეთანხმებასთან მიერთება
  Corleto Perticara, IT2,628 1 სექ 2011შეთანხმებასთან მიერთება
  Filiano, IT3,10829 ნოე 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Forenza, IT2,26623 აპრ 2013ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Francavilla in Sinni, IT2,25431 იან 2013ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Genzano di Lucania, IT6,07229 ნოე 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Gorgoglione, IT1,08226 სექ 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Guardia Perticara, IT64312 სექ 2012შეთანხმებასთან მიერთება
  LAGONEGRO, IT5,66326 თებ 2015შეთანხმებასთან მიერთება
  Latronico, IT4,77330 ნოე 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Laurenzana, IT1,97522 აგვ 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Lauria, IT13,44130 ივნ 2014ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Lavello, IT13,86027 დეკ 2013შეთანხმებასთან მიერთება
  Melfi, IT17,55425 ნოე 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Moliterno, IT4,38715 აპრ 2015ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Montemurro, IT1,34710 ნოე 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Nemoli, IT1,52529 აპრ 2015ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Oppido Lucano, IT3,89128 ივნ 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Palazzo San Gervasio, IT5,06412 მარ 2013ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Pescopagano, IT2,10011 სექ 2012შეთანხმებასთან მიერთება
  Picerno, IT6,09027 სექ 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Pietragalla, IT1,129 2 მაი 2013შეთანხმებასთან მიერთება
  Pietrapertosa, IT1,13623 აპრ 2013ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Pignola, IT6,80023 აგვ 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Potenza, IT69,060 9 თებ 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  RAPOLLA, IT4,47715 დეკ 2014შეთანხმებასთან მიერთება
  Rionero in Vulture, IT13,53320 ივლ 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Ruoti, IT3,54215 ივლ 2013ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Ruvo del Monte, IT1,122 9 მარ 2015ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  S.Angelo Le Fratte, IT1,48428 სექ 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  San Fele, IT3,31929 ივლ 2014ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  San Severino Lucano, IT1,739 9 მარ 2013ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Sant'Angelo Le Fratte, IT1,53728 სექ 2012შეთანხმებასთან მიერთება
  Sant'Arcangelo, IT6,56120 დეკ 2014ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Sarconi, IT1,40729 აპრ 2015ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Sasso di Castalda, IT85217 აგვ 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Satriano di Lucania, IT2,42223 აპრ 2013ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Tito, IT7,19727 ივნ 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Tolve, IT3,39630 ივნ 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Tramutola, IT3,21220 დეკ 2014ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Trivigno, IT72228 ნოე 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Vietri di Potenza, IT2,93319 დეკ 2012ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Viggiano, IT3,16016 დეკ 2011ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო   გეგმები, რომელთა შეფასებაც ამჟამად მიმდინარეობს
  Обновлен: 13 ნოემბერი 2017
  Условия предоставления информации (disclaimer):
  Полная ответственность за содержание данного сайта лежит на Восточном Офисе Конвенции мэров. Точка зрения, представленная здесь, может отличаться от принятой в Европейском Союзе. Европейская комиссия не несет ответственности за использование информации, содержащейся на этом сайте.
  Twitter
  მონაცემთა გაცვლა
  მობილურის მეშვეობით
  Facebook
  გახდით შეთანხმების
  ვებგვერდის თაყვანისმცემელი
  Newsletter
  ყოველთვიური საინფორმაციო
  ბიულეტენის გამოწერა
  Rss
  სიახლეების რეალურ
  დროში მისაღებად
  ევროკომისიის ევროკომისიის. მერების შეთანხმების ოფისების მიერ კოორდინირებული ვებგვერდი.
  სიახლეები | პროგრამა | საიტის რუკა | Rss დახმარება | ვებგვერდის შემქმნელები | იურიდიული საკითხები